Medlemmer

Henning Hansson   Formand medlem siden 1982 
Benny Rosenkjær   Sekretær medlem siden 1996
Erik Hansen     Kasser  medlem siden 1997
Gerth Jensen    Menig  medlem siden 1982
Knud Erik Petersen Menig  medlem siden 1991
Kim Kolling     Menig  medlem siden 1994
Henrik Volt     Menig  medlem siden 1994

BB_bamse1